OPRECHT IN OMGEVINGSRECHT

Marieke van de Ven

OPRECHT IN OMGEVINGSRECHT

Marieke van de Ven

Wie is MR MARIEKE?

MR betekent ‘meester in de rechten’, want ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast ben ik ook gewoon MARIEKE, in 1976 geboren en opgegroeid op een Brabants melkveebedrijf. Hard werken, met beide benen op de grond en zonder poespas. Dus spreek mij gerust met mijn voornaam aan!

Ik wist al vrij jong dat ik ooit ondernemer wilde worden, maar ik kon ook nog veel van anderen leren. Daarom ben ik eerst bij een grote zakelijke dienstverlener gaan werken, van waaruit ik bij diverse organisaties en overheidsinstanties in de keuken mocht kijken. Bij de projecten binnen de overheid raakte ik vertrouwd met de typische omgeving van politiek, ambtelijke processen en besluitvorming. En dat komt me nog elke dag van pas! 

Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar een middelgrote accountancy-organisatie. Daar heb ik een drukke omgevingsrechtelijke praktijk opgezet, waarbij ik vooral ondernemers in het MKB en de agrarische sector adviseerde. Ik heb in deze tijd over de grenzen van het omgevingsrecht heen leren kijken en enorm veel geleerd van de samenwerking met andere disciplines.

In 2018 was na ruim 16 jaar loondienst de tijd rijp om volledig voor het ondernemerschap te gaan. Ik kan nu met een schat aan kennis en ervaring nog steeds dezelfde liefde voor mijn vak kwijt, maar dan wel op mijn eigen manier en volgens mijn eigen waarden. 

MR MARIEKE staat dan ook voor juridische kwaliteit met een praktische inslag én voor een toegankelijke, persoonlijke benadering.

Pictos van MR MARIEKE van de Sande

Wie is MR MARIEKE?

Bent u op zoek naar een ervaren omgevingsrecht-jurist die u echt helpt? Die ingewikkelde juridische materie voor u begrijpelijk maakt? Iemand die verder kijkt dan alleen de regels en juist zoekt naar wat er wel kan? Bekend is met de politiek, ambtelijke processen en besluitvorming? Die de gezamenlijke belangen benadrukt in plaats van de tegenstrijdigheden? Zich niet uit het veld laat slaan door enige tegenslag of weerstand?

Dan maak ik graag kennis met u!

Met het inschakelen van MR MARIEKE krijgt u hulp van een pragmatische jurist met een uitgebreide kennis van zaken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, een toegankelijke benadering en uiteraard juridische kwaliteit. Ik ben doelgericht, sta met beide benen op de grond en denk boven alles in uw belang.

Pictos van MR MARIEKE van de Sande

Wat is omgevingsrecht?

Vroeg of laat krijgt bijna iedereen wel eens te maken met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht gaat namelijk over onze leefomgeving. En als u daarin veranderingen wilt aanbrengen, is de kans groot dat het omgevingsrecht ook op u van toepassing is.

Het omgevingsrecht bevat allerlei wetten, regels, plannen en beleidsstukken waaraan u zich moet houden. Zo is bijvoorbeeld bepaald wat er waar mag worden gebouwd, welke activiteiten er op een bepaalde plaats zijn toegestaan en welke milieueisen u daarbij in acht moet nemen. 

Al deze zaken worden op verschillende overheidsniveaus geregeld. Zo heeft niet alleen de rijksoverheid hiervoor wet -en regelgeving opgesteld, maar ook provincies en gemeenten doen dat. Kortom; het is een vrij complexe materie die specialistische kennis vereist als u de juiste stappen wilt zetten. Door op het juiste moment advies van MR MARIEKE in te winnen, kunt u vaak veel problemen, tijd en geld besparen.

Dienstverlening

Het omgevingsrecht bevat heel veel onderwerpen. MR MARIEKE kan u onder meer helpen bij de volgende zaken:

Bestemmings-plannen

Het bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Het bepaalt of en hoe er mag worden gebouwd. Gemeenten passen deze plannen regelmatig aan en het is dan belangrijk dat u tijdig bekijkt of dit gevolgen heeft voor uw situatie. MR MARIEKE kan u onder meer helpen bij het beoordelen van bestemmingsplannen, het indienen van een inspraakreactie, zienswijzen en beroep.  

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet. In deze nieuwe wet worden diverse wetten samengevoegd en krijgt het bestemmingsplan waarschijnlijk een andere juridische vorm. MR MARIEKE volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Wijziging bestemming

Wilt u uw pand en/of grond een andere functie geven? Dan is daarvoor een vergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit zijn doorgaans langdurige en kostbare trajecten en daarom is het verstandig om u van tevoren goed te laten informeren over de haalbaarheid van uw plan. MR MARIEKE kan voor u de situatie beoordelen en geeft u eerlijk advies over uw kansen.

Wanneer u besluit om uw plannen uit te gaan voeren, helpt MR MARIEKE u met het indienen van een principeverzoek, het overleg met uw gemeente en het voorbereiden van de definitieve aanvraag.

Planschade

Soms gebeuren er in uw omgeving zaken die heel nadelig voor u uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan de wijziging van het bestemmingsplan, waarmee extra bebouwing in uw buurt wordt toegestaan. Uw eigen woning kan dan plotsklaps een stuk minder waard worden. De financiële schade die u hiervan ondervindt, moet in bepaalde gevallen aan u worden uitgekeerd.

MR MARIEKE kan dergelijke risico’s in kaart brengen, in samenwerking met een taxateur de omvang van eventuele schade bepalen en u helpen bij het opstellen van een planschadeverzoek. En mocht het daarna op een procedure aankomen, helpt MR MARIEKE u ook daarmee.

Handhaving

Wordt u geconfronteerd met een handhavingsactie van de overheid? Dan helpt MR MARIEKE u om te voorkomen dat er een dwangsom wordt opgelegd.

Maar heeft u zelf last van andermans activiteiten, dan helpt MR MARIEKE u met het indienen van een handhavingsverzoek, het verkrijgen van een handhavingsbesluit en/of een uitspraak van de rechter.

WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of uw bedrijfspand(en)? MR MARIEKE kan voor u beoordelen of de aanslag terecht is opgelegd en kan daartegen bezwaar maken. En wanneer het nodig is, haakt MR MARIEKE daarbij een makelaar of taxateur uit uw of eigen netwerk aan. 

Vergunningen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu heeft u een vergunning nodig. Wilt u vooraf weten welke vergunningen u nodig heeft of wilt u weten of het het zin heeft om een vergunning aan te vragen? MR MARIEKE kan u daarbij helpen.

Ruimte voor Ruimte

Diverse provincies kennen regelingen waarbij veestallen in het buitengebied worden afgebroken, fosfaatrechten worden ingeleverd en in ruil daarvoor een woning mag worden gebouwd.

MR MARIEKE kan voor u als agrariër in kaart brengen of zo’n regeling voor u tot de mogelijkheden behoort. En als dat het geval is, kan MR MARIEKE u begeleiden met het gehele proces. Ook kan MR MARIEKE u in contact brengen met partijen die het verkooptraject van de bouwtitels voor u begeleiden.

Rechtsbijstand bij procederen

Tegen vrijwel elk besluit van de overheid kunt u reageren. Hoewel het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging kent en u in principe zelf mag procederen, is het meestal toch verstandig om een specialist in te schakelen. MR MARIEKE heeft jarenlange ervaring met procederen, van bezwaarschriftencommissie tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij is procederen op zichzelf nooit het doel, omdat u meestal niet gebaat bent bij tijd- en geldrovende procedures. Maar soms kan het helaas niet anders.

Wanneer u via uw rechtsbijstandsverzekeraar hiervoor bent verzekerd, schakelt deze vaak een eigen jurist in. Maar onder bepaalde voorwaarden moet uw verzekeraar toestaan dat u een zelfgekozen jurist – zoals MR MARIEKE – inschakelt. Het is afhankelijk van het type verzekering en bijbehorende polisvoorwaarden tot welk maximum bedrag de verzekeraar de kosten vergoedt. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Over mij

Resultaatgericht100%
Enthousiast80%
Flexibel60%
Kritisch95%
Positief80%
Stressbestendig70%

Referenties

 • Ik heb Marieke leren kennen in de tijd dat ze via Eiffel in de gemeente Roggel en Neer kwam om werkzaamheden van mij over te nemen in de periode dat ik naast Algemeen Juridische Zaken een parttime aanstelling als Griffier kreeg. Ze is daar bezig geweest met vergunningen, en heeft daarnaast ook zelfstandig de Drank- en Horecawet uitgevoerd. Ze is een harde werker, deskundig en een plezierige collega. Bij de herindeling naar de gemeente Leudal heeft ze daarna nog meegewerkt om het team vergunningen mee op te bouwen en achterstanden weg te werken.

  John Lommen
  Raadsadviseur (tevens waarnemend griffier) Gemeente Leudal
 • In het begin van haar loopbaan bij Eiffel hebben Marieke en ik elkaar leren kennen. Dat ze inhoudelijk een goede jurist is staat buiten kijf. Ze heeft daarnaast vanaf het allereerste begin ook écht geïnvesteerd in haar persoonlijke ontwikkeling, wat haar compleet heeft gemaakt als professional. We hebben heel prettig samengewerkt, waarbij openheid en vertrouwen centraal stonden.

  Maartje van Gelder
  Programmamanager TenneT (oud-collega Eiffel, Maartje was Human Resource Manager)
 • Bij ons nieuwbouw project en een stukje uitbreiding van ons melkveebedrijf heeft Marieke de touwtjes in handen genomen aangaande de te volgen procedures en de benodigde vergunningen. Helder en stapsgewijs is het gehele traject van bestemmingsplan checken, productierechten aankopen, NB vergunning, bouwvergunning- en milieuvergunningaanvraag doorlopen. Haar vakkundige kennis, haar “je-niet-met-een-kluitje-het-riet-in-laten-sturen” instelling, samen met het waar nodig was informatie verzamelen en aandragen bij soms nieuwe transacties, hebben ervoor gezorgd dat we geen dubbel werk hebben hoeven doen en alles zo snel als mogelijk in huis was om te kunnen gaan bouwen.

  Agnes Lensing - van de Ven
  Melkveehoudster (tevens ook zusje ????)
 • Ik heb na mijn overstap naar ABAB Accountants en Adviseurs ruim 3 jaar met Marieke mogen samenwerken. In deze periode heeft Marieke voor een aantal van mijn (horeca)klanten een aantal zaken op gebied van gemeente /RO/vergunningen geregeld. Door haar brede kennis, scherpe inzicht, vasthoudendheid en niet op de laatste plaats uitstekende contactuele eigenschappen kreeg zij keer op keer het bijna onmogelijke voor elkaar.

  Bert Hendriks
  Senior Relatiemanager bij ABAB Accountants en Adviseurs
 • Marieke heeft ons enorm geholpen bij het tot stand brengen van ons nieuwe bedrijf. Het pand aansluitend aan ons bestaande horecabedrijf was een leegstaand winkelpand en wij wilden daar graag een horecabestemming op krijgen. Marieke heeft voor ons dit traject bij de gemeente verzorgd. Zeer vakkundig en professioneel! En met een zeer proactieve instelling. Door haar vroegere werkervaring bij de gemeente, wist ze goed van het reilen en zeilen daar, en kon ze daar goed op inspelen. Door omstandigheden was het belangrijk dat we snel uitsluitsel zouden krijgen. De bestemmingswijziging is daarop middels een verkorte procedure, met dank aan Marieke, tot stand gekomen, waarna wij verder konden met het realiseren van onze plannen. Bedankt Marieke!

  Peter en Jolanda Merks
  Eigenaren stadsbrasserie Het Warenhuis / Jeronimus café te ’s-Hertogenbosch

MR MARIEKE B.V.

mr. M.C.H. (Marieke) van de Ven
Bruistensingel 120
5232 AC  ‘s-Hertogenbosch
T: 073-2005109 
info@mr-marieke.nl  

KvK: 83744223
BTW: NL862974963B01

 

 

Route

Contact